Tài chính

24 thói quen tài chính cá nhân sau sẽ có lợi cho bạn đến suốt đời

  1. Lập thói quen để tiền sinh hoạt dự bị Mục đích của tiền sinh hoạt dự bị chính là để ứng phó cho những tình huống khẩn cấp xảy ra bất ngờ trong cuộc sống, nên để dành dư dả khoản từ 3 – 6 tháng tiền sinh hoạt phí. 2. Tiền “bảo […]